Header Ads

Những điều cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

Quy chế có những thay đổi để tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần chú ý về những vấn đề kỹ thuật khi đăng ký dự thi và làm bài thi trong Kỳ thi trung học phổ thông 2017.
Đó là chú ý khai báo đầy đủ các thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi, trong đó đặc biệt chú ý các thông tin về: Các thông tin cá nhân; Đối tượng dự thi; Đăng ký thi các bài thi/môn thi thành phần (các bài thi bắt buộc và các bài thi tự chọn); Các chế độ ưu tiên (nếu có); Các bài thi sử dụng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông; Các thông tin liên quan khác…

Việc đăng ký dự thi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu của kỳ thi. Dữ liệu này được sử dụng để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Do vậy các thí sinh cần lưu ý và hiểu rõ Quy chế thi để đăng ý dự thi kịp thời, chính xác.
Đặc biệt, điểm khác biệt khi đăng ký dự thi năm nay so với năm 2016 là thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi.
Để có thể đăng ký xét tuyển đúng, thí sinh cần tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của các trường; ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý các quy định: được đăng ký không hạn chế số ngành, số trường và các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (từ 1 đến n).
Năm nay là năm đầu tiên tổ chức các bài thi tổ hợp.
Thí sinh cần lưu ý, khi đăng ký dự thi, thí sinh cần đăng ký môn thi tự chọn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông.
Quy chế cho phép các thí sinh thi cả 2 bài thi tự chọn này.
Trong trường hợp này, bài thi nào có kết quả cao hơn sẽ được lấy để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (do phần mềm máy tính thực hiện).
Trong mỗi buổi thi bài thi tổ hợp, thí sinh sẽ làm bài thi theo từng môn thành phần với thứ tự xác định. Bài thi khoa học tự nhiên theo trình tự các môn thành phần: Vật lí, Hóa học, Sinh học.
Bài thi khoa học xã hội theo trình tự các môn thành phần: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (đối với thí sinh trung học phổ thông); Lịch sử, Địa lí ( đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).
Thí sinh làm các môn thành phần của một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm.
Khi dự thi môn thành phần đầu tiên, thí sinh cần lưu ý ghi đủ thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đặc biệt là các thông tin về số báo danh, mã đề thi.
Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp phải có cùng một mã đề thi. Do đó, thí sinh cần lưu ý kiểm tra mã đề thi trước khi làm bài...
Trong quy chế đã nói rõ nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 12 đã giúp thí sinh yên tâm học tập và ôn luyện.
Để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới, thí sinh cần chú ý học tập, ôn luyện trong chương trình quy định ở lớp 12, không học tủ, học lệch, không học thêm tràn lan.
Thí sinh cần tham khảo đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố để có định hướng ôn tập đạt kết quả cao./.

Powered by Blogger.